Roboguru
SD

Siapa sajakah tokoh dalam kutipan hikayat tersebut?

Pertanyaan

Bacalah teks hikayat berikut!
 

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya

    Maka kata bapanya, "Ada seekor kera, konon bersahabat dengan anak saudagar. Beberapa pun dilarang oleh ibu-bapanya, tiada jua didengar oleh anak kera itu; jadi ia beroleh kejahatanlah daripada tiada ia menuruti kata bapanya. Maka senantiasa hari anak kera itu pergi bermain-main dengan anak saudagar itu. Maka kata bapanya, "Hai anakku! Janganlah engkau bersahabat dengan anak saudagar itu, karena ia manusia, kita binatang."
    Maka segala pengajaran ibu-bapanya tiada juga diturut oleh anak kera itu. Sekali peristiwa pada suatu hari, maka anak kera itu pun bermain-main catur dengan anak saudagar itu. Maka kalah anak kera, menang anak saudagar. Maka anak kera itu pun marah, lalu dihamburkannya buah catur itu kepada anak saudagar itu. Syahdan pada masa itu orang pun banyak duduk di rumah saudagar itu; maka anak saudagar itu malu, latu dihunuskannya pisau daripada pinggangnya dan diparangkannya kepada anak kera itu. Maka anak kera itu pun melompat, kenalah ujung pisau itu pada lengannya; maka anak kera itu luka sedikit. Setelah itu, pisau itu pun dicampakkan oleh anak saudagar itu. Tatkala dilihat oleh anak kera pisau itu tercampak di situ, lalu ia pun melompat mengambil pisau itu, lalu dilontarkannya kepada anak saudagar itu; maka anak saudagar itu pun luka sedikit.
    Sebermula anak kera itu pun kembalilah ia kepada bapanya. Setelah dilihat oleh bapanya anaknya luka, maka kata bapanya, "Kena apa engkau luka itu?"
    Maka berceritalah anak kera itu segala peri halnya kepada bapanya. Maka kata bapanya, "Hai anakku! Apakah kataku dahulu kepadamu? Sekarang janganlah lagi engkau bersahabat dan bermain-main dengan anak saudagar itu."

Dikutip dari: Tim Penyunting Balai Pustaka, Hikayat Bayan Budiman, Jakarta, Balai Pustaka. 2011 

Siapa sajakah tokoh dalam kutipan hikayat tersebut?undefined 

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

tokoh dalam kutipan teks hikayat tersebut adalah anak kera, bapa kera, dan anak saudagar.

Pembahasan

Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan.

Dalam teks hikayat terdapat unsur intrinsik diantaranya tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang, majas. 

Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam teks hikayat. Tokoh dari kutipan hikayat tersebut adalah:

  • Anak kera
  • Bapak kera
  • Anak saudagar

Dengan demikian, tokoh dalam kutipan teks hikayat tersebut adalah anak kera, bapa kera, dan anak saudagar.

507

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Perhatikan kutipan hikayat berikut ini! Hikayat Indera Bangsawan     Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indera Bungsu dari Negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan,...

208

5.0

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia