Iklan

Iklan

Pertanyaan

Bacalah penggalan teks novel berikut untuk menjawab soal nomor 4—7.


   "Tersesatlah engkau. Bila kausangka bahwa sekalian harta itu harta Ibu sendiri. Tidak, Hanafi. sawah-sawah dan kebun itu bukanlah kepunyaan Ibu sendiri, melainkan harta pusaka, jadi kepunyaan bersama. Untunglah engkau, karena yang sepusaka dengan kita tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan engkaulah seorang diri yang menjadi anak laki-laki, di rumah kita di kampung. Dengan kemurahan hati mamakmu sekalian, bolehlah kupergunakan hasil harta pusaka itu buat menyekolahkan engkau. Karena amat besar harapan mereka sekalian bahwa engkau akan menjadi orang besar, tempat mereka berlindung dan bersandar di hari tuanya. Jadi sesungguhnya, besarlah utang kita kepada mereka itu."

    "Jika demikian duduknya, baiklah mereka menghitung jumlah utangku itu, supaya boleh diangsur membayarnya dengan gajiku."

    "Mamakmu sekalian tiadalah menunggu piutang, Hanafi, dan tidak pula engkau wajib membayarnya dengan uang. Jika utang serupa itu akan langsai dibayar dengan uang saja, amatlah ringannya. Tapi, engkau barangkali mengetahui juga arti suatu peribahasa kita orang Melayu: utang emas dibayar dengan emas, utang uang dibayar dengan uang, utang budi dibayar dengan budi. Meskipun kau angsur beratus atau beribu rupiah, sampai langsai utang itu, belumlah akan selesai utang-piutang karena utang budimu harus kaubayar dengan budi pula. Yang sangat bimbang Ibu memikirkan halmu dengan mamak kandungmu. Sutan Batuah, saudara tuaku seibu sebapak, dari gajinya yang tidak seberapa sebulan, tetaplah ia menyisihkan tiap bulan, buat penambah uang yang mesti Ibu kirimkan ke Betawi, jika Ibu kekurangan. Utang itu pun dimaksudkan tidak akan menjadi utang uang, tapi ia mengharap dan menantikan engkau buat anaknya yang seorang itu saja; buat Rapiah,"

    "Amboi! Anak yang dahulu datang kemari dengan ayahnya. Lalu lari bagai kucing dibawakan lidi setelah melihat saya? ltukah perempuan yang Ibu maksud?"


(Dikutip dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muis)space space space 

Nilai moral yang hendak disampaikan melalui adegan pada bagian cerita tersebut adalah. . .

Nilai moral yang hendak disampaikan melalui adegan pada bagian cerita tersebut adalah . . .space space space 

  1. Anak harus berbakti dan tidak boleh menentang kehendak orang tua.space space space 

  2. Untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, diperlukan biaya tidak sedikit.space space space 

  3. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, sekalipun harus merantau ke negeri seberang.space space space 

  4. Utang harus dilunasi jika sudah jatuh tempo.space space space 

  5. Tidak semua utang bisa dibayar atau dilunasi dengan uang.space space space 

Iklan

A. Acfreelance

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah pilihan E.

jawaban yang tepat adalah pilihan E.space space space 

Iklan

Pembahasan

Nilai yang terkandung dalam novel adalah sebagai berikut. 1. Nilai moral Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik, tingkah laku, etika, atau budi pekerti yang dilakukan oleh tokoh. 2. Nilai budaya Nilai budaya berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan adat-istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat 3. Nilai sosial Nilai sosial berkaitan dengan hubungan antartokoh, bagaimana tokoh berinteraksi satu sama lain 4. Nilai agama Nilai agama berkaitan dengan kegiatan ibadah, ritual keagamaan, kepercayaan, atau unsur yang berkaitan dengan ketuhanan. Berdasarkan kutipan novel tersebut, nilai moral yang didapatkan adalah tidak semua utang bisa dibayar atau dilunasi dengan uang. Hal ini karena tidak semua utang berupa uang, melainkan ada utang lain, yaitu utang budi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu, Meskipun kau angsur beratus atau beribu rupiah, sampai langsai utang itu, belumlah akan selesai utang-piutang karena utang budimu harus kaubayar dengan budi pula. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan E.

Nilai yang terkandung dalam novel adalah sebagai berikut.

1. Nilai moral
Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik, tingkah laku, etika, atau budi pekerti yang dilakukan oleh tokoh.
2. Nilai budaya
Nilai budaya berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan adat-istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat
3. Nilai sosial
Nilai sosial berkaitan dengan hubungan antartokoh, bagaimana tokoh berinteraksi satu sama lain
4. Nilai agama
Nilai agama berkaitan dengan kegiatan ibadah, ritual keagamaan, kepercayaan, atau unsur yang berkaitan dengan ketuhanan.

Berdasarkan kutipan novel tersebut, nilai moral yang didapatkan adalah tidak semua utang bisa dibayar atau dilunasi dengan uang. Hal ini karena tidak semua utang berupa uang, melainkan ada utang lain, yaitu utang budi, seperti yang diungkapkan oleh Ibu, Meskipun kau angsur beratus atau beribu rupiah, sampai langsai utang itu, belumlah akan selesai utang-piutang karena utang budimu harus kaubayar dengan budi pula.


Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan E.space space space 

Latihan Bab

Mengenal Novel

Unsur Intrinsik Novel

Unsur Ekstrinsik Novel

Kebahasaan Novel

522

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2023 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia