Sabil A

25 Maret 2022 07:45

Iklan

Iklan

Sabil A

25 Maret 2022 07:45

Pertanyaan

wa Anta pok unjukan bari ngalimba, “Nun Batara, anu mawi abdi sedih, rumasa moal lami deui hirup, da tangtos diteukteuk beuheung”. “Na, ku naon?” ceuk Batara Narada. Déwa Anta ngawalon, “Pan tadi saur Batara, sing saha anu teu tiasa nyumponan éta pamundut, baris diteukteuk beuheung. Ari abdi téa taya petana tiasa nyumponan, margi kapanan teu gaduh leungeun teu gaduh suku”. Batara Narada ngaheneng, socana mencrong ka nu keur sedih. Clak, clak, clak cipanon Déwa Anta murag kana taneuh tilu keclak. Gorolong, gorolong, gorolong cimata téh jadi ... endog tilu siki. Dicutat tina buku Waruga Basa Hal nu pamohalan tina dongéng di luhur bisa kapanggih tina kalimah .... a..“ rumasa moal lami deui hirup, da tangtos diteukteuk beuheung” b.“ sing saha anu teu tiasa nyumponan éta pamundut, baris diteukteuk beuheung ” c.“ margi kapanan teu gaduh leungeun teu gaduh suku”. d.Clak, clak, clak cipanon Déwa Anta murag kana taneuh tilu keclak. e.Gorolong, gorolong, gorolong cimata téh jadi endog tilu siki.


5

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

R. Ismaya

12 Mei 2022 15:08

Jawaban terverifikasi

Jawaban: e. gorolong, gorolong, gorolong cimata téh jadi endog tilu siki. Dina dongéng loba unsur pamohalan. Unsur pamohalan téh hartina dina éta carita aya hal anu teu asup akal. Dina carita di luhur nu teu asup akalna téh maenya cimata gorolong-gorolong jadi endog tilu siki. Da dimana-mana ge endong mah teu bijil tina cimata. Ku sabab kitu jawaban nu bener pikeun ngajawab soal di luhur nya éta e. gorolong, gorolong, gorolong cimata téh jadi endog tilu siki.


Iklan

Iklan

Arafadz F

21 Maret 2024 02:59

<p>A</p>

A


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

kanggo paring pitutur yaiku gunane tembang

56

0.0

Jawaban terverifikasi