Annisa A

11 April 2023 21:09

Iklan

Iklan

Annisa A

11 April 2023 21:09

Pertanyaan

Perpustakaan Bung Karno iku manggon ing Jalan Kalasan nomer 1 Kutha Blitar. Ing kono awake dhewe bisa maca-maca buku ngenani ajaran-ajaran Bung Karno uga bias ziyarah ing makame Bung Karno jalaran panggone gandheng karo makame Bung Karno. Ing ngarep dhewe ana patung Bung Karno, dene sisihe ana blambangan taman kang bisa nambahi endahe sesawangan. Artikel ing dhuwur kalebu teks … a. Eksposisi b. dheskripsi c. persuasi d. narasi e. argumentasi


2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Brilian S

15 April 2023 22:47

Jawaban terverifikasi

B. Dheskripsi Teks dheskripsi yaiku sawijinjng gancaran kang diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon, utawa kedadeyan nganti rinci supaya para pamacane kaya-kaya bisa nyawang/ngrasakake objek sing dicritakake panulis. Teks ing ndhuwur nggambarake kanthi cetha perpustakaan Bung Karno kang panggonane gandheng karo makame Bung Karno. Ing sisihe ana taman kang dicritakake endah disawang. Teks iki nglebokake unsur panca indra kayata mripat (sesawangan), sing dadi tetengere teks dheskripsi.


Iklan

Iklan

Nabila N

13 April 2023 07:05

b. dheskripsi


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Laporan wawancara keur koran atawa majalah biasana mangrupa ...

117

0.0

Jawaban terverifikasi