Roboguru

Jelaskan struktur batin pembangun puisi!

Jelaskan struktur batin pembangun puisi!undefined  

  1. ...undefined  

  2. ...undefined  

Jawaban:

Struktur batin puisi terdiri dari : 

  1. Tema/Makna (Sense).  Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok tersebut menjadi pedoman utama penyair dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang terdapat dalam puisi, antara lain tema ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan politik.
  2. Perasaan (Feeling). Perasaan penyair dapat diungkapkan melatui puisi. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi, antara lain perasaan gembira, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, dan sombong.
  3. Nada (Tone) dan Suasana. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada, sehingga tercipta suasana puisi. Ada puisi yang bernada sinis, protes, menggurui, takut, mengejek, mengimbau, dan memuji.
  4. Amanat. Amanat dapat disebut pesan atau nasihat dalam sebuah puisi. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat ditentukan sendiri oleh pembaca yang berkaitan dengan cara pandang pembaca terhadap suatu objek. Meskipun demikian, amanat tidak dapat lepas dari tema yang dikemukakan penyair.

Dengan demikian, struktur batin puisi terdiri dari tema, perasaan, nada/suasana, dan amanat.space 

0

Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved