Pertanyaan

Bacalah puisi berikut! Di Tepi Pantai (Karya: Amir Hamzah) Ombak berderai di tepi pantai, Angin berembus lemah lembut. Puncak kelapa melambai-lambai, Di ruang angkasa awan bertabut. Burung terbang melayang-layang, Serunai berlagu alangkah terang. Bersuka raya bersenang-senang. Lautan haru hijau terbentang. Majas yang digunakan dalam bait pertarna adalah...

Bacalah puisi berikut!space 


Di Tepi Pantaispace 
(Karya: Amir Hamzah)space 

Ombak berderai di tepi pantai,space 
Angin berembus lemah lembut.space 
Puncak kelapa melambai-lambai,space 
Di ruang angkasa awan bertabut.space 
Burung terbang melayang-layang,space 
Serunai berlagu alangkah terang.space 
Bersuka raya bersenang-senang.space 
Lautan haru hijau terbentang.space 
 

Majas yang digunakan dalam bait pertarna adalah...space 

 1. hiperbolaspace 

 2. sinekdokispace 

 3. repetisispace 

 4. personifikasispace 

 5. metaforaspace 

N. Juliana

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni STKIP Siliwangi Bandung

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah pilihan D.

jawaban yang tepat adalah pilihan D.undefined

Pembahasan

Majas merupakan salah satu unsur untuk mendapatkan kepuitisan dalam puisi. Penggunaan majas dalam puisi menyebabkan puisi menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. Jehis-jenis majas dalam puisi di antarany: Metafora adalah kiasan langsung, artinya benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan. Jadi, ungkapan itu langsung berupa kiasan. Sebagai contoh: lintah darat, bunga bangsa, kambing hitam, bunga sedap malam. Perbandingan atau perumpamaan adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, serupa, serasa, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan se . Personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir seperti manusia. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Penyair perlu melebih-lebihkah sesuatu yang dibandingkan agar mendapat perhatian dari pembaca. Sinekdoki adalah menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhan atau menyebutkan keseluruhan untuk maksud sebagian. lroni adalah kata-kata yar:ig bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Majas ironi sering digunakan dalam puisi pamlet, demonstrasi, dan kritik sosial. Repetisi adalah bentuk gaya pengulangan dengan menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata yang sama. Kata atau kelompok kata yang diulang ke dalam repetisi bisa terdapat dalam satu kalimat atau lebih, dan berada pada posisi awal, tengah, atau di tempat lain. Puisi "Di Tepi Pantai" menggunakan Majas Personifikasi karena mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir seperti manusia, seperti tampak pada kata "Puncak kelapa melambai-lambai dan Angin berembus lemah lembut". Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan D.

Majas merupakan salah satu unsur untuk mendapatkan kepuitisan dalam puisi. Penggunaan majas dalam puisi menyebabkan puisi menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. Jehis-jenis majas dalam puisi di antarany:
 

 1. Metafora adalah kiasan langsung, artinya benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan.  Jadi, ungkapan itu langsung berupa kiasan. Sebagai contoh: lintah darat, bunga bangsa, kambing hitam, bunga sedap malam.
 2. Perbandingan atau perumpamaan adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding bagai, sebagai, bak, seperti, semisal, serupa, serasa, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan se.
 3. Personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir seperti manusia.
 4. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Penyair perlu melebih-lebihkah sesuatu yang dibandingkan agar mendapat perhatian dari pembaca.
 5. Sinekdoki adalah menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhan atau menyebutkan keseluruhan untuk maksud sebagian.
 6. lroni adalah kata-kata yar:ig bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Majas ironi sering digunakan dalam puisi pamlet, demonstrasi, dan kritik sosial.
 7. Repetisi adalah bentuk gaya pengulangan dengan menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata yang sama. Kata atau kelompok kata yang diulang ke dalam repetisi bisa terdapat dalam satu kalimat atau lebih, dan berada pada posisi awal, tengah, atau di tempat lain.


Puisi "Di Tepi Pantai" menggunakan Majas Personifikasi karena mempersamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir seperti manusia, seperti tampak pada kata "Puncak kelapa melambai-lambai dan Angin berembus lemah lembut".


Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan D.undefined

5rb+

0.0 (0 rating)

Iklan

Pertanyaan serupa

Perhatikan puisi berikut! Tuhanku beritahu kini Ke manakah harus ku pergi Ke muara menyongsong laut biru Ataukah melawan arus menuju hulu Ku kan berse...

95

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia