Marsa E

30 Januari 2022 10:25

Pertanyaan

Tembung pepindhan ruruhe (wong lanang)kaya Raden Janaka tegese...?


188

1

Jawaban terverifikasi

W. Wahyuningtias

Mahasiswa/Alumni Universiras Terbuka Surakarta

14 Februari 2022 06:40

Jawaban terverifikasi

Hai Marsa E, kakak bantu jawab yaa. Jawaban untuk soal ini adalah bagus rupane. Yuk, simak penjelasan berikut ini: Tembung pepindhan uga diarani unen-unen kang ora ngemu surasa sejatine. Mulane pepindhan nganggo tembung kaya, lir, kadya, pindha, lan liya-liyane. Yen ing basa Indonesia diarani "ibarat, umpama". Pepindhan yaiku tetembungan sing ngemu surasa pepindhan, irib-iriban. Tembung pepindhan kanggo pacelaton padinan lan babagan liya-liyane biasane digunakake kanggo panyandra kahanan opo wae kang ditemoni, tuladhane kaya panyandra kanggo putri kang sulistya, panyandra kanggo priya kang bagus, panyandra kanggo wong nesu, lan liya-liyane. Tuladha pepindhan yaiku salah sijine: ruruhe, (wong lanang) kaya Raden Janaka tegese wong kang bagus rupane. Bagus rupane diumpamake Raden Janaka ingkang sampun dikenal masarakat salah sijining pandawa sing paling bagus rupane. Berdasarkan penjelasan tersebut, tembung pepindhan ruruhe (wong lanang)kaya Raden Janaka tegese bagus rupane. Jadi, jawaban yang benar adalah bagus rupane. Semoga membantu ๐Ÿ™


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

bahasa sundanya makan

49

0.0

Jawaban terverifikasi