RoboguruRoboguru
SD

Siti F

21 Januari 2022 12:20

Pertanyaan

Tembang Pocung duwe watak... a. sembrana lan wibawa b. sakepenake lan sembrana c. wibawa lan rumekat d. sembrana lan gawe trenyuh e. rumekat lan sakepenake


1

1

Jawaban terverifikasi

Q. Aina

Mahasiswa/Alumni Institut Agama Islam Negeri Kudus

29 Januari 2022 03:26

Jawaban terverifikasi

Halo, Siti F. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab, ya. Jawaban untuk soal di atas adalah B. Pembahasan Watak-watake 11 tembang macapat. 1. Watake tembang maskumambang = sedhih lan nelangsa 2. Watake tembang mijil = tarbuka 3. Watake tembang kinanthi = seneng, nasehat, welas asih, teladan ingkang becik. 4. Watake tembang sinom = sabar lan ramah tamah 5. Watake tembang asmarandhana = asmara, asmara ingkang nelangsa 6. Watake tembang gambuh = kekancan 7. Watake tembang dhandhanggula = watak-watake umum, luwes, lan mlebet ing ati. 8. Watake tembang durma = tegas, keras, menggebu-gebu 9. Watake tembang pangkur = gagah, kuat, prakosa 10. Watake tembang megatruh = kelangan, kasedihan, putus asa. 11. Watake tembang pocung = geguyon, nasehat, bebas, sakpenake. Jadi, jawaban yang benar adalah b. sakepenake lan sembrana. Semoga membantu :)


ask to forum

Ingin kirim pertanyaan?

Yuk, tanyakan soalmu dan dapatkan jawaban dari teman-teman forum

Tanya Sekarang

Pertanyaan serupa

Naon NU di maksud basa hormat?

24

0.0

Jawaban terverifikasi