Iklan

Iklan

Anonim A

19 Februari 2022 06:29

Pertanyaan

tegese balung Klapa ethok ethok ora pirsa


1rb+

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

W. Wahyuningtias

Mahasiswa/Alumni Universiras Terbuka Surakarta

27 Februari 2022 02:16

Jawaban terverifikasi

Hai Meilisa S, kakak bantu jawab yaa. Jawaban untuk soal ini adalah bathok. Yuk, simak penjelasan berikut ini: Wangsalan yaiku unen-unen cangkriman nanging iku dibatang (dibedhek) dhewe. Ukarane ora persis nanging memper wae. Wangsalan ana kang awujud ukara selarik, bisa uga awujud tembang. Tuladha: - Njenang gulo, aja lali. (Jeneng gula: glali). - Balung klapa, ethok ethok ora pirsa. (Balung klapa: bathok). - Balung janur, sida lunga apa ora?. (Balung janur: sada). Jadi, jawaban yang benar adalah bathok. Semoga membantu πŸ™


Iklan

Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Chat Tutor

Pertanyaan serupa

Pambuka sesorah kuwi diwiwiti saka... A. salam B. pakurmatan C. puji syukur D. salam panutup

44

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan