Cicik K

20 April 2022 13:23

Pertanyaan

Sebutno jenise layangan miturut isine


45

1

Jawaban terverifikasi

W. Wahyuningtias

Mahasiswa/Alumni Universiras Terbuka Surakarta

21 April 2022 06:05

Jawaban terverifikasi

Hai Cicik K, kakak bantu jawab yaa. Jawaban untuk soal ini adalah layang iber-iber, layang kitir, layang ulem, layang lelayu, layang paturan, lan layang dhawuh. Yuk, simak penjelasan berikut ini: Layang yaiku sarana nyambung gunen kang awujud sinerat. Kang kudu digatekake nalika nulis layang kayata tulisane gampang diwaca, nggatekake pangkat utawa jabatan kang sing dikirimi layang, nggunakake basa krama marang wong sing langkung sepuh. Jinising layang miturut isine yaiku: 1. Layang iber-iber, isine prakara pribadi. 2. Layang kitir, isine ringkes, padhet lan cetha kanthi tujuwan tartamtu. 3. Layang ulem, isine supaya sing dikirimi layang teko ing acara sing wes ditemtokake. 4. Layang lelayu, isine ngabari wong kesusahan utawa kepaten. 5. Layang paturan, isine bab sing kudu dingerteni wong akeh. 6. Layang dhawuh, isine menehi pesen saka atasan marang bawahan. Jadi, jawaban yang benar adalah layang iber-iber, layang kitir, layang ulem, layang lelayu, layang paturan, lan layang dhawuh. Semoga membantu 🙏


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Apa yang dinamakan geguritan?

17

5.0

Jawaban terverifikasi