Nabila A

23 Maret 2022 02:21

Pertanyaan

Sebutne jinise cangkriman adhedhasar dhapukan,Surasa,lan wujude


133

1

Jawaban terverifikasi

I. Utami

Mahasiswa/Alumni Universitas Terbuka

24 Maret 2022 00:24

Jawaban terverifikasi

Hai, Nabila A. Terima kasih telah bertanya ke Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jenise cangkriman adhedhasar dhapukan, surasa, lan wujude yaiku cangkriman wancahan, cangkriman pepindhan, cangkriman blenderan, lan cangkriman tembang. Mari kita simak pembahasan berikut. Cangkriman yaiku unen-unen sing isine kudhu dibathang utawa dibedhek lan dijawab. Cangkriman uga diarani bedhekan. Jenis Jenis Cangkriman 1. Cangkriman Wancahan, cangkriman wancahan yaiku cangkriman kang wujud wewancahaning tembung-tembung. Wancah tegese cekak, wancahan tegese cekakan. Tuladhane : - Burnas kopen tegese bubur panas kokopen. - Buta buri tegese tebu ditata mlebu lori. - Pakboletus yaiku tapak kebo ono lelene satus. 2. Cangkriman Pepindhan, yaiku jenise cangkriman kang ngemu tegese pepindhan utawa irib iriban. Tuladhane : - Pitik walik saba kebon(nanas). - Sega sakepel dirubung tinggi(salak). - Gajah nguntal sangkrah(pawon). 3. Cangkriman Blenderan, cangkriman blenderan yaiku cangkriman sing wujude plesetan pitakon kanggo ngecoh lawan maine. Tuladhane : - Ana gajak numpak pit, kira-kira ketok apane? = Ketok ndobose. - Ana kapal disawat watu bisa kelem, kira-kira gedhe apane? = Gedhe omongane. 4. Cangkriman Tembang Tuladhane cangkriman tembang : Bapak pocung, dudu watu dudu gunung, Sangkamu ing Plembang, Ngon ingone sang Bupati, Yen lumampah si pocung lembehan grana. (tegese; gajah). Dengan demikian, jenise cangkriman adhedhasar dhapukan, surasa, lan wujude yaiku cangkriman wancahan, cangkriman pepindhan, cangkriman blenderan, lan cangkriman tembang. Semoga membantu ya :)"


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Ahli retorika kejaba dianggo ing politik, jaman saiki ing tanah Jawa uga ana, nanging dianggo.... a. kanggo ing upacara ritual b. kanggo ing upacara bendera c. kanggo ing upacara keagamaan d.kanggo ing upacara adat

21

5.0

Jawaban terverifikasi