Iklan

Iklan

Simon B

05 Juli 2022 05:03

Pertanyaan

Perbaikan penulisan tanda baca yang tepat adalah .... A. Aqila berkata padaku, "Tunqgu aku di taman siang ini." Seketlka itu aku ketnbali ke rumah untuk berganti pakaian dan bersiap untuk menemui Aqila. B. "Aqila berkata padaku "Tunggu aku di taman siang ini", seketika itu aku kembali ke rumah untuk berganti pakaian dan bersiap untuk menemui Aqila. C. "Aqila berkata padaku, "tunggu aku di taman siang ini", seketika itu aku kemball ke rumah untuk berganti pakaian dan bersiap untuk menemui Aqila. D. Aqila berkata padaku "tunggu aku dl taman siang ini", seketika itu aku kemball ke rurnah untuk berganti pakaian dan bersiap untuk menemui Aqila.


18

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Chat Tutor

Iklan

Iklan