Iklan

Iklan

Nur A

22 Desember 2021 15:51

Pertanyaan

Pembarepe pandhawa iku jenenge... A. Yudhistira b. Werkudara c. Arjuna d. Nakula lan sadewa


824

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

W. Wahyuningtias

Mahasiswa/Alumni Universiras Terbuka Surakarta

31 Desember 2021 06:10

Jawaban terverifikasi

Hai Mutia M, kakak bantu jawab yaa Jawaban untuk soal ini adalah A. Yudhistira. Yuk, simak penjelasan berikut ini Pandhawa putrane Prabu Pandu. Prabu Pandu duwe bojo loro yaiku Dewi Madrim lan Dewi Kunti. Prabu Pandu lan Dewi Kunti duweni anak sing asmane Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna. Prabu Pandu lan Dewi Madrim duweni anak kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa Lima. Puntadewa ya Yudhistira minangka putra pambayun (pembarep). Puntadewa duwe jeneng liyane yaiku Yudhistira, Dwijakangka, Gunatalikrama, Darma kusuma. Duweni watak ambeg darma lan nrima ing pandum sarta adoh ing hawa kamurkan. Kratone manggon ing Ngamarta. Garwane Dewi Drupadi. Raden Werkudara ya Bima sena gedhe dhuwur lan gagah prakosa kang nomer loro. Werkudara satriya ing Jodipati. Garwane Dewi Arimbi. Raden Janaka ya Kumbang Ali-ali kang kondhang ngganthenge, prigel lan trampil manah minangka panengahe Pandhawa. Raden Arjuna satriya ing Madukara. Garwane Dewi Sembadra lan Srikandi. Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar kang uga duwe watak utama, ambeg darma, lan luhur bebudene. Nakula lan Sadewa satriya ing Sawojajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembarepe Pandhawa yaiku Yudhistira. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Yudhistira. Semoga membantu πŸ™


Iklan

Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

bahasa Bali arti sesawangan buka siape sambehin injin

113

1.0

Iklan

Iklan