RoboguruRoboguru
SD

Asyidda S

24 Mei 2022 15:48

Pertanyaan

naon wae struktur warta teh


282

1

Jawaban terverifikasi

R. Ismaya

Mahasiswa/Alumni STKIP Muhammadiyah Kuningan

24 Mei 2022 16:02

Jawaban terverifikasi

Jawaban: Struktur warta nya éta judul (headline), bubuka (lead, intro), waruga warta (events), jeung pamungkas warta (end). Warta nurutkeun buku Panggelar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK nya éta iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Struktur warta nya éta judul (headline), bubuka (lead, intro), waruga warta (events), jeung pamungkas warta (end). 1. Judul (headline) mangrupa titél, labél, mérek, atawa ngaran anu dilarapkeun kana warta. 2. Bubuka (lead, intro) mangrupa alinéa atawa paragraf awal anu aya di handapeun judul (headline). 3. Waruga warta (events) mangrupa eusi atawa inti warta. 4. Pamungkas warta (end) mangrupa alinéa atawa paragraf ahir minangka omongan langsung pikeun mungkas warta. Nurutkeun pedaran di luhur struktur warta nya éta judul (headline), bubuka (lead, intro), waruga warta (events), jeung pamungkas warta (end).


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

7. Kudu kagungan laku sing kepriye jejering raja ngasta panguwasa? Wangsulan:

10

5.0

Jawaban terverifikasi