RoboguruRoboguru
SD

Yuzian Y

18 Mei 2022 10:07

Pertanyaan

Lamun carita si Kabayan didramakeun, tokoh anu ka asup protagonis nyaeta... A. Abah B. Kabayan C. Ambu D. Aki E. Nyi iteung


5

1

Jawaban terverifikasi

R. Ismaya

Mahasiswa/Alumni STKIP Muhammadiyah Kuningan

24 Mei 2022 16:09

Jawaban terverifikasi

Jawaban: B. Kabayan. Drama dina buku Gapura Basa Kelas IX SMP nya éta carita atawa lalakon anu diwujudkeun dina wangun paguneman, maksudna pikeun dipintonkeun. Dina drama aya tokoh. Tokoh nya éta anu ngalalakon dina carita. Tokoh téh aya nu protagonis jeung nu antagonis. Tokoh protagonis nya éta tokoh utama sedengkeun tokoh protagonis nya éta tokoh bawahan. Dina carita Si Kabayan tokoh protagonis atawa tokoh utamana nya éta Kabayan. Nurutkeun pedaran di luhur jawabanana nya éta Kabayan.


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Pananda sora (ng) dina aksara Sunda disebut …

310

0.0

Jawaban terverifikasi