Hesti M

18 Maret 2022 02:17

Pertanyaan

kenangapa nalikagawe pariwara kudu nganggo basa kang dhudhut ati?


71

1

Jawaban terverifikasi

W. Wahyuningtias

Mahasiswa/Alumni Universiras Terbuka Surakarta

21 Maret 2022 11:19

Jawaban terverifikasi

Hai Hesti M, kakak bantu jawab yaa. Jawaban untuk soal ini adalah supaya masarakat gelem tuku utawa nggunakake barang utawa jasa kang digawe pariwara. Yuk, simak penjelasan berikut ini: Pariwara utawa iklan yaiku pesen bab barang utawa jasa kang digawe produsen sing diandharake ingkang media cetak, audio utawa elektronik, dipasang ing panggonan umum ditujokake marang masarakat umum. Bab kang perlu digatekake nalika nggawe pariwara yaiku: - Ukarane cekak aos. - Basane ndhudut ati. - Biasane gambar lan tulisane digawe mencolok utawa warna-warni. Ancase pariwara utawa iklan yaiku supaya masarakat gelem tuku utawa nggunakake barang utawa jasa kang digawe pariwara. Mula nalika gawe pariwara kudu badane ndhudhut ati supaya barang utawa jasa sing ditawake payu utawa laku marang konsumen. Jadi, jawaban yang benar adalah supaya masarakat gelem tuku utawa nggunakake barang utawa jasa kang digawe pariwara. Semoga membantu 🙏


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Chat Tutor

Pertanyaan serupa

Pilihen candrane menungsa ingkang bener.. Select one: a. Alise ramping b. Rambute ngendewa gadhing c. Senyum e ngobak banyu d. Drijine nanggal sepisan e. Untune miji timun

17

1.0

Jawaban terverifikasi

Iklan