RoboguruRoboguru
SD

Anonim A

25 Mei 2022 14:21

Pertanyaan

golekna unsur kebahasaan sing ana ing cerita "Jaka Lintang" ngenani: 1) ukara lamba: 2) ukara camboran 3) unggah ungguh basa​


17

1

Jawaban terverifikasi

A. Nur

26 Mei 2022 02:52

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang benar adalah 1) Jaka Lintang dadi kejen-karingan ing desa Ngrayudan 2) Jaka Lintang dadi nom-noman kang gagah prakosa, trampil trengginas lan sekti mandraguna. 3) ”Nyuwun pangapunten Gusti Prabu, kawula nangisi ibu kula ingkang sampun panjenengan sedani.” Jaka Lintang matur prasaja Pembahasan. Ukara lamba yaiku ukara tunggal. Ukara iki mung kasusun saka siji jejer lan wasesa. Ukara camboran yaiku ukara majemuk, kasusun saka saperangan gatra, ana luwih saka siji jejer lan wasesa. Dene unggah-ungguh basa nuduhake anane panggunane unggah-ungguh nalika cecaturan. Bab iki nggatekake sapa sing dadi lawan wicarane. Yen luwih tuwa utawa dhuwur drajate mula nggunakake krama. Kanggo sing sapantaran bisa nggunakake ngoko. Jadi, jawabannya adalah 1) Jaka Lintang dadi kejen-karingan ing desa Ngrayudan; 2) Jaka Lintang dadi nom-noman kang gagah prakosa, trampil trengginas lan sekti mandraguna. ; 3) ”Nyuwun pangapunten Gusti Prabu, kawula nangisi ibu kula ingkang sampun panjenengan sedani.” Jaka Lintang matur prasaja


D M

26 Mei 2022 03:15

Terimakasih kak

ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Yen dideleng saka critane, ana: ... a. wayang golek, wayang Purwa: mahabharata lan Ramayana, wayang menak, wayang kancil, wayang suluh, lan sapiturute. b. wayang wahyu, wayang Purwa: mahabharata lan Ramayana,wayang kancil, wayang suluh, lan sapiturute. c. wayang klithik, wayang Purwa: mahabharata lan Ramayana, wayang menak,wayang kancil, wayang suluh, lan sapiturute. d. wayang thengul, wayang Purwa: mahabharata lan Ramayana, wayang menak,wayang kancil, wayang suluh, lan sapiturute.

58

5.0

Jawaban terverifikasi