Ritaaa R

21 Maret 2024 00:24

Iklan

Iklan

Ritaaa R

21 Maret 2024 00:24

Pertanyaan

Dewi Sinta kudu-kudua uwal saka pancekele Rahwana. Ananging tangane Rahwana nggegegi kuat tangan Sinta. Sinta ora bisa uwal. Kabeh perhiasane padha gogrok tiba ana ing lemah. Resi Jatayu  kanthi sisa dayane nyerang Rahwana. Ananging tetep ora bisa. Dheweke malah diajar dening Prabu Rahwana. Swiwine resi Jatayu  akhire sengkleh lan dheweke tiba ana ing lemah. Wosing pitutur (amanat) saking teks ing nginggil inggih menika 


2

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Dearta D

23 Maret 2024 09:14

Jawaban terverifikasi

Jawaban: Wosing pitutur (amanat) saking teks ing nginggil inggih menika: Dewi Sinta kudu-kudua uwal saka pancekele Rahwana. Ananging tangane Rahwana nggegegi kuat tangan Sinta. Sinta ora bisa uwal. Kabeh perhiasane padha gogrok tiba ana ing lemah. Resi Jatayu kanthi sisa dayane nyerang Rahwana. Ananging tetep ora bisa. Dheweke malah diajar dening Prabu Rahwana. Swiwine resi Jatayu akhire sengkleh lan dheweke tiba ana ing lemah.


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

Dijawab 12 jam yang lalu

<p>Wosing pitutur (amanat) saking teks di atas adalah bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi kejahatan. Meskipun Sita memiliki kemauan kuat untuk melawan Rahwana, kekuatan fisiknya tidak cukup untuk melawan kekuatan Rahwana yang jauh lebih besar. Bahkan, bantuan dari Resi Jatayu pun tidak berhasil mengalahkan Rahwana. Hal ini menggambarkan bahwa dalam menghadapi kejahatan, kekuatan fisik saja tidak cukup, tetapi juga dibutuhkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan semangat yang kuat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.</p>

Wosing pitutur (amanat) saking teks di atas adalah bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengatasi kejahatan. Meskipun Sita memiliki kemauan kuat untuk melawan Rahwana, kekuatan fisiknya tidak cukup untuk melawan kekuatan Rahwana yang jauh lebih besar. Bahkan, bantuan dari Resi Jatayu pun tidak berhasil mengalahkan Rahwana. Hal ini menggambarkan bahwa dalam menghadapi kejahatan, kekuatan fisik saja tidak cukup, tetapi juga dibutuhkan kebijaksanaan, kecerdasan, dan semangat yang kuat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

ㅤㅤㅤㅤSaridin lan Bakul Legen ㅤㅤIng sawijining padesan ana wong sing penggaweane nderes badheg. Badheg kuwi banyu sing metu saka manggare wit klapa, aren, utawa siwalan. Mulane gula Jawa kuwi ana telung werna, yakuwi: gula klapa, gula aren lan gula siwalan. Carane nderes badheg kuwi ngiris sithik-sithik manggar utawa kembange aren, klapa utawa siwalan Bekas irisan mau ditadhahi pongkor sing digawe saka bumbung pring sa-ros. Saben esuk, pongkor mau ditiliki. Yen banyune badheg wis kebak, pongkor disalini nganggo sing anyar Banyu badheg kuwi rasane kecut. Nanging yen wis digodhog banjur dadi legi. Badheg sing wis digodhog iki arane legen Yen kepengin gawe gula Jawa, legen mau diterusake olehe manasi nganti sat lan kenthel dadi jladren gula. ㅤㅤSawijining dina, Si bapak bakul legen olehe dodolan sedina durung payu Neng tengah dalan kepethuk wong sing katone ngelak banget. Banjur ditawani legen, Karepe. ya kon tuku Wong mau banjur ngombe legen, entek nganti pirang-pirang gelas nganti entek sakpongkor.Nanging bareng wis entek, wong mau kandha yen ora duwe dhuwit, kandhane bayarane wis taklebokke pongkor kuwi. Wong mau banjur lunga. Saiki kan bakule legen sing bingung, legene entek ora oleh dhuwit, mengko mesthi diseneni bojone neng ngomah. Temenan, bareng wis tekan ngomah bojone njaluk dhuwit pepayone dodolan legen. Nanging bakul legen crita yen legene iku mau sedina ora payu. ㅤㅤBojane bakul legen nesu, dadi tukaran rame Pongkor sing digawe saka pring petung nggo wadhah legen banjur dibanting. Kaya ngapa kagete, bareng pogkor pecah njerone isi mas-masan. Bojone bakul legen nganti kamnitenggengen. ㅤㅤKacarita, wong sing nyegat bakul legen lan ngombe legen mau sejatine iya Saridin. Salungane bakul legen, Saridin banjur ngetutake mulihe bakul legen saka kadohan. Tekan ngomahe bakul legen meruhi kahanan wong loro wis padha rukun amarga oleh mas rajabrana saka Saridin Bakul legen sabojone ngucapake panuwun marang Saridin.Saridin crita yen dheweke mung mampir saperlu njaluk klapa rong iji ㅤㅤKlapa rong iji mau niate arep dienggo Saridin nyabrang segara..... Paraga ing crita Saridin sapa wae ?

3

5.0

Jawaban terverifikasi