Bagas A

22 April 2022 12:45

Pertanyaan

Ceritakna awal mulane Rawa pening!


32

1

Jawaban terverifikasi

N. Putri

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang

23 April 2022 12:19

Jawaban terverifikasi

Hai, Bagas A. Terima kasih telah menghubungi Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Awal mulane crita Rawa Pening yaiku Naga Baru Klinthing kang nancepake sada (lidi) ana ing lemah kanggo mbuktikake kesaktiane wong-wong ing desa Pathok. Ananging ora ana kang bisa nyabut, banjur Naga Baru Klinthing nyabut dewe, bolongan kang gawe nancepake sada mau banjur ana banyune kang malih dadi rawa-rawa. Mari kita simak pembahasannya. Rawa pening merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Lebih tepatnya letak Rawa Pening ada di wilayah Ambarawa. Rawa Pening merupakan cerita dari Naga Baru Klinting yang menancapkan lidi lalu mencabutnya dan mengeluarkan air yang merubah desa tersebut menjadi rawa-rawa. Awal mulane crita Rawa Pening yaiku ana desa jenenge Desa Ngasem, trep e ana ing sikil Gunung Telomoyo. Desa iku dipimpin karo Ki Sela Gondang. Wateke Ki Sela Gondang iku apikan lan bijaksana. Ki Sela Gondang duwe anak wadon jenenge Endang Sawitri. Ing sawijining dina, Endang Sawitri diutus marang Ki Sela Gondang supaya bisa nyilih pusakane Ki Hajar Salokantara, kancane Ki Sela Gondang. Pusaka kasebut kanggo nolak bala nalika arep merti desa, supaya acarane bisa gancar ora ana alangan. Ki Hajar Salokantara menehi pesen yen pusaka kasebut aja nganti di pangku. Nanging Endang Sawitri malah nerak pantangane saka Ki Hajar Slokantara, akibate Endang Sawitri ngandhut. Supaya aibe ketutup, akhire Ki Sela Gondang ngongkon Ki Hajar Salokantara supaya bisa krama karo anake. Endang Sawitri nglairake anak awujud naga, diwenehi asma Baru Klinting. Nalika Baru Klinting lagi marani Ki Hajar Salokantara kang lagi tapa ing Gunung Telomoyo, ana warga kang nugel-nugel buntute Baru Klinting. Baru Klinting ora mung marani, nanging uga melu tapa. Nalika wis purna anggone tapa, Baru Klinthing nemoni masyarakat Pathok kanggo njaluk pakanan lan ombenan, ora ana sing nulungi kejaba randa kang jenenge Nyai Latung. Pungkasane Baru Klinting nganakake sayembara nyabut sada (lidi) sing wis di cublekake karo deweke. Ora ana wong kang bisa nyabut, kejaba Baru Klinting dewe sing bisa. Sakwise sada dicabut, metu banyune banjur dadi rawa kang bening. Nyai Latung banjur menehi jeneng Rawa Pening. Dengan demikian, cerita awal mula Rawa Pening yaitu Awal mulane crita Rawa Pening yaiku Naga Baru Klinthing kang nancepake sada (lidi) ana ing lemah kanggo mbuktikake kesaktiane wong-wong ing desa Pathok. Ananging ora ana kang bisa nyabut, banjur Naga Baru Klinthing nyabut dewe, bolongan kang gawe nancepake sada mau banjur ana banyune kang malih dadi rawa-rawa. Semoga membantu ya :)


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

pamajikan uplek pada istri, bangun anu sono, cacarita maké peta baé, pancakaki jeung istri magribi, ngondang kudu indit, ka nagrina milu eusi guguritan di luhur nyaéta?

33

0.0

Jawaban terverifikasi