Sayang S

16 April 2022 12:57

Iklan

Iklan

Sayang S

16 April 2022 12:57

Pertanyaan

Berdasarkan carpon “ulangan ngadadak” Palaku utama dina eta carpon teh nyaeta Si Kuring, jelaskeun naon sababna palaku utama Si Kuring?


827

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

R. Ismaya

10 Mei 2022 15:13

Jawaban terverifikasi

Jawaban: Palaku utama dina carpon Ulangan Ngadadak nya éta tokoh kuring sabab tokoh kuring loba dicaritakeun ku pangarang sarta loba nyorang kajadian. Tokoh kuring jadi palaku utama sabab carita téh museur ka si tokoh kuring téa. Dina carpon atawa carita pondok aya unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik carita pondok salasahijna nya éta palaku. Palaku nya éta ngaran-ngaran anu ngalalakon dina carita. Palaku ilaharna dibagi dua, nya éta palaku utama jeung palaku panambah. Palaku utama nya éta palaku anu loba dicaritakeun ku pangarang sarta loba nyorang kajadian. Palaku panambah nya éta palaku anu kalungguhanana ukur marengan palaku utama.


Iklan

Iklan

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis

Dapatkan akses pembahasan sepuasnya
tanpa batas dan bebas iklan!

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Naon ari fungsi sajak teh? A.pikeun gagayaan meh kaciri gaul B.pikeun nurunkeun pejabat C.pikeun "ngirim hiji pesen" ka anu maca atawa ngaregepkeun sajak D.pikeun nalungtik kabudayaan nu aya

127

0.0

Jawaban terverifikasi