Mia E

24 Maret 2022 09:10

Pertanyaan

aku dikongkon ibu tuku godong jati yen diowahi dadi basa krama yaiku


181

1

Jawaban terverifikasi

I. Utami

Mahasiswa/Alumni Universitas Terbuka

24 Maret 2022 12:39

Jawaban terverifikasi

Hai, Mia E. Terima kasih telah bertanya ke Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Aku dikongkon ibu tuku godong jati basa kramane yaiku kula diutus ibu tumbas ron jati. Mari kita simak pembahasan berikut. Krama minangka salah sawijine tataran basa ing basa Jawa. Basa menika nggunakake tembung krama. Tuladhane ater-ater krama dipun-, dene purwakanthi krama -ipun saha -aken. Panganggone digunakake kanggo ngomong karo wong sing dihormati utawa wong tuwa. Kanggo panganggone jaman saiki, krama kaperang dadi loro, yaiku krama lugu lan krama alus. Krama alus/krama inggil/krama basa jawi kang krama alus/paling duwur tingkatane lan paling alus. Bisa digunakake kanggo wong tuwa. Tuladha : Mbah mundhut rasukan dhateng peken, bapak dhahar rujak manis. Krama lugu/ krama Jawa sing sopan lan tingkatane esih ning ngisore krama inggil. Tuladhane : Kula mboteng kesah sekolah amargi sakit. Dengan demikian, basa kramane aku dikongkon ibu tuku godong jati yaiku kula diutus ibu tumbas ron jati. Semoga membantu ya.


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Ahli retorika kejaba dianggo ing politik, jaman saiki ing tanah Jawa uga ana, nanging dianggo.... a. kanggo ing upacara ritual b. kanggo ing upacara bendera c. kanggo ing upacara keagamaan d.kanggo ing upacara adat

21

5.0

Jawaban terverifikasi