RoboguruRoboguru
SD

Valerie T

18 Mei 2022 09:50

Pertanyaan

aksara-aksara ing ngisor iki yen dadi pasangan wujude ora owah(berubah) yaiku... a. Ha, na, na, la b. Ra, ga, nga, ya c. Ta, nya, ja, ca d. Ka, ta, sa, pa


20

1

Jawaban terverifikasi

A. Nur

22 Mei 2022 01:23

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah B. Pembahasannya Aksara jawa cacahe ana 20. Aksara kasebut diarani aksara legena yaiku akra sing dhasar. Saben aksara nduweni pasangan sing kanggone yaiku nalika aksara kuwi dipangku utawa diilangi hurup vokale. Wujude pasangan aksara jawa iki ana sing beda lan padha karo wujud aksara legenane. Aksara sing nduweni pasangan wujude padha karo aksara legenane yaiku ra, ga, nga, lan ya. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan di diatas adalah B.


ask to forum

Belum menemukan jawaban?

Tanya soalmu ke Forum atau langsung diskusikan dengan tutor roboguru plus, yuk

Tanya ke Forum

Pertanyaan serupa

Urutan tembang macapat mijil adalah​

34

0.0

Jawaban terverifikasi