Pill P

05 April 2024 13:25

Iklan

Iklan

Pill P

05 April 2024 13:25

Pertanyaan

4. Geneya perangan isi sawijine sesorah iku nglungguhi bagean kang paling akeh? Jlentrehna! 5. apa guna nggunakake panandha-panandha: kapisan..., kapindho.... lan sapiturute, ing sajrone sesorah (pidhato)?


9

2


Iklan

Iklan

Zio A

09 Mei 2024 01:10

<p>Pengadilan sujadi wengine iko lanang esok vokew&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Pengadilan sujadi wengine iko lanang esok vokew 

 


Iklan

Iklan

Arkan H

09 Mei 2024 06:41

<p>Yjggggy</p>

Yjggggy


Zio A

Dijawab 2 hari yang lalu

asal asalan saya toh mbok

Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhaek banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amarga wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Banyu kali ya wis kena polusi amarga kanggo buwangan uwuh lan limbah omahan uga limbah pabrik. Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara, mulane segara dadi reged. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan ana ing sakiwa tengene sumber!. Aja mbuwang uwuh lan limbah menyang kali! Mula saiki ayo bebarengan gumregah, ngopeni banyu minangka sumber panguripan. Irah-irahan teks ing dhuwur yaiku .........

9

5.0

Jawaban terverifikasi