TujNur T

26 April 2022 08:25

Iklan

Iklan

TujNur T

26 April 2022 08:25

Pertanyaan

Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku …. a. Kula dipunsukani duwet katah b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar c. Adik lagi dolanan ana ing plataran d. Bapak nembe kesah saking omah


4

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

SemNur S

26 April 2022 08:28

Jawaban terverifikasi

Simbah dipunaturi sare wonten kamar


Iklan

Iklan

Brigita S

30 April 2022 02:51

Jawaban terverifikasi

Bantu jawab ya b.simbah dipunaturi sare wonten kamar


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

{Bahasa sunda} Ékonomi Kréatif Tasikmalaya (ku: Jarkasih Kota Batik kuduna mah lain julukan keur kota Pekalongan, Jawa Tengah, tapi keur kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Naha? Industri batik di Tasikmalaya geus mekar ti taun 1900-an mula. Diadegkeunana Koperasi Mitra Batik dina tanggal 17 Januari 1939 némbongkeun tumuwuhna industri batik di Tasikmalaya mesat pisan nepi ka perlu wadah organisasi pengusahana. Munggaran antara taun 1960-an – 1970-an anggotana ngahontal 20 urang. Beuki lila jumlah anggotana beuki loba waé. Jaman Jepang, Mitra Batik angger nagen. Kitu deui jaman révolusi. Nguniangna pisan ti awal taun 1950-an. Antara taun 1960-an – 1970-an industri batik di Tasikmalaya ngahontal kajayaanana. Ngan ti mimiti taun1980-an, batik di Tasikmalaya kakalicesan, kasaéngan ku batik buatan pabrik. Batik mémang henteu idéntik jeung Jawa. Dina naskah titinggal abad ka-16, Siksa Kandang Karesian, disebutkeun sababaraha corak batik, di antarana pupunjengan, hihinggulan, alas-alasan, memetahan, sisirangan, tarukhata, kembang taraté jeung urang-urangan.Ti tatar Sunda kapanggih kaén batik nu umurna antara 200 taun nepi ka 300 taun. Anu nasibna méh sarua jeung batik: payung geulis. Taun 1980 ka handap nu nyarieunan payung geulis ubyag pisan.Tapi sabada mahabuna payung buatan Jepang, payung geulis muguran. “Ayeuna nu angger ngaproduksi payung geulis mung ukur di Panyingkiran, Indihiang,” ceuk Lili. 70 taun, nu taun 1970-an sok nyieunan paying geulis. Nasib payung geulis kitu patojaiah jeung dipakéna gambar paying geulis dina logo atawa lambang pamaréntahan Kota Tasikmalaya. Ngandung harti payung geulis geus dijadikeun ikon Tasikmalaya. Bangunan terminal Tasik , mun ditempo kaanggangan, bentukna siga payung geulis. Kumaha nasib ékonomi kréatif séjénna? Kelom, sendal nu dijieun tina kai jeung digambaran kekembangan, sendal husus keur wanoja, kaayaanana henteu matak gumbira, teu kawas taun 1980-an ka handap. Kelom teu mampuh ngayonan sendal buatan pabrik. Ayeuna nu masih nyieunan kelom bisa diitung ku ramo, henteu kawas bareto. Bubuhan rancagé, kakalicesanana payung geulis, kelom jeung batik teu mugagkeun urang Tasikmalaya. Di antarana arusaha kana bordir, mukena jeung tiung. Bordir di Tasikmalaya geus maké mesin nu dijalankeun ku program komputer. Di pabrik bordir, mesin-mesin border téh ngabordir sorangan. Bordir Tasikmalaya mun teu diperhatikeun ti ayeuna mula ka hareup mah nasibna bisa saperti batik, payung geulis atawa kelom. Pangusaha-pangusaha ti Jawa geus réa nu marawa urang Tasik nu geus ahli kana bordiran, sina digawé di ditu. Di Kudus, Jateng, deukeut Munara Kudus, upamana geus ngadeg pusat produksi bordiran nu karyawanna kabéh ogé urang Tasik. (Tina: Galura, édisi minggu III Oktober 2013) Sangkan hidep paham kana eusi bacaan, pék jawab ieu pertanyaan di handap! 1. Naha kota Tasik disebut kota batik? 2. Naon cirina, tumuwuhna industri batik di Tasik? 3. Iraha industri batik mimiti nanjungna? 4. Iraha mimiti mundur industri batik di Tasikmalaya téh? 5. Sebutkeun hasil industri kréatif Tasikmalayasalian ti batik! 6. Naon nu ngalantaranekeun industri payung geulis teu maju? 7. Ceuk pamanggih hidep naha loba pengusaha bordir ti Jawa nu mawa pagawe ti Tasik?

11

0.0

Jawaban terverifikasi