Tiara S

11 Februari 2022 12:49

Pertanyaan

Bahasa Sunda: kadungsang-dungsang artinya?


36

1

Jawaban terverifikasi

R. Ismaya

13 Mei 2022 08:26

Jawaban terverifikasi

Jawaban Nurutkeun kamus RA Danadibrata kadungsang-dungsang hartina teu puguh nu dijugjug. Kadungsang-dungsang sarua hartina jeung kadalon-dalon. Conto kecap kadungsang-dungsang upama dilarapkeun kana kalimah nya éta ari hirup téh kudu puguh tujuan ulah kadungsang-dungsang. Jadi nurutkeun pedaran di luhur kadungsang-dungsang hartina téh teu puguh nu dijugjug.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Chat Tutor

Pertanyaan serupa

turu itu artinya apa?¿

75

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan