Muhamad R

24 Februari 2022 07:05

Pertanyaan

.....dihakan jangrik nasamak buatan jogja lamun teu apik jeung rikrik alamat tayaboga


42

1

Jawaban terverifikasi

F. Rizqi

Mahasiswa/Alumni Institut Teknologi Bandung

02 Maret 2022 15:17

Jawaban terverifikasi

Hello Muhamad R, Kak Fariz bantu jawab ya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah "kiripik" Yuk simak pembahasan berikut. Sisindiran nyaéta karya sastra wangun puisi (ugeran) anu ditulis kalawan kréatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada (bait) jeung padalisan (baris). Unggal padalisan ilaharna dibangun ku dalapan engang (suku kata). Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Salah sahiji daerah di Indonesia anu terkenal ku sisindiran, nyaéta Kabupaten Bandung. Padalisan anu aya dina soal, mangrupakeun penggalan tina salahh sahiji sisindrian Kabupaten Bandung anu ngandung nilai pendidikan. Pikeun ngeusian titik-titik dina soal, dieusian ku kalimat kiripik sangkan ngabentuk kalimat "kiripik dihakan jangrik" anu hartina "keripik dimakan oleh jangkrik". Dengan demikian, jawaban untuk soal tersebut adalah "kiripik". Semoga membantu ya.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Tanya ke Forum

Roboguru Plus

Chat Tutor

Pertanyaan serupa

Parikan dari wedang bubuk,gula tebu mata ngantuk............

231

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan