RoboguruRoboguru
SD

Nabila A

20 Januari 2022 13:39

Pertanyaan

D. Ayo ukara ing ngisor Iki diganepi supaya dadi pitakon kang becik sesambungan Karo wacan ing dhuwur ! 1. Sinten kemawon ingkang ... menika ? 2. Menapa kemawon isinipun ... menika ? 3. Kaum menika tiyang ingkang ... ? 4. Sekul lan lawuh ingkang dipunkupengi nalika kenduren menika ... ? 5. ing pundi adicara ... ? 6. Menapa ingkang dipuntindakaken ... saderengipun ndonga ? 7. menapa ancasipun ... ? 8. Ing antawisipun sekul lan lawuh ... ? 9. Sudi menika ing ambeng ... ? 10. kapan para warga ingkang kempal ... ?


11

0


Empty Comment

Belum ada jawaban 🤔

Ayo, jadi yang pertama menjawab pertanyaan ini!

ask to forum

Ingin kirim pertanyaan?

Yuk, tanyakan soalmu dan dapatkan jawaban dari teman-teman forum

Tanya Sekarang

Pertanyaan serupa

Wosing rembug kang andhasari dumadining crita. Kayata babagan katresnan, kekancan, agama, pewiyatan lan liya-liyane. Iku diarani..... a. Plot c. Tema b. Setting d. Paraga

17

0.0

Jawaban terverifikasi